THE TEAM

Harsh Thakkar

Mentor

+91 8160566191

Akar Sheth

Mentor

+91 9724164467

Prachi Palod

Mentor

+91 9727066714

Birva Patel

Mentor

+91 9033572366

Divya Solanki

PR & Marketting

+91 7202839225

Sanjoli Chauhan

PR & Marketting

+91 7600816346

Abhin Kakkad

PR & Marketting

+91 9409170708

Siddharth Mishra

Sponsorship

+91 9818950745

Riya Talwar

Sponsorship

+91 8511604157

Abhi Ratnaman

Sponsorship

+91 7990540192

Savan Makadiya

Design

+91 9099649877

Sravani Kalangi

Design

+91 9909659174

Kishan Patel

Production

+91 9714953058